Aká silná je vaša závislosť od cigariet? Vyplňte Fagerströmov test nikotínovej závislosti a zistite, ako ste na tom. Odpovedzte na jednotlivé otázky, spočítajte si body a prejdite na vyhodnotenie testu. Maximálny počet bodov je 10.

01

Ako rýchlo po prebudení si zapálite svoju prvú cigaretu?

 • a Do 5 minút (3 body)
 • b Za 6-30 minút (2 body)
 • c Za 31-60 minút (1 bod)
 • d Po 60 minútach (0 bodov)
02

Je pre vás náročné nefajčiť na miestach, kde nie je fajčenie dovolené?

 • a Áno (1 bod)
 • b Nie (0 bodov)
03

Ktorej cigarety by ste sa neradi vzdali?

 • a Prvej ráno (1 bod)
 • b Ktorejkoľvek inej (0 bodov)
04

Koľko cigariet denne fajčíte?

 • a 0 – 10 (0 bodov)
 • b 11 – 20 (1 bod)
 • c 21 – 30 (2 body)
 • d 31 a viac (3 body)
05

Fajčíte častejšie predpoludním?

 • a Áno (1 bod)
 • b Nie (0 bodov)
06

Fajčíte, aj keď ste chorý/á a pripútaný/á na lôžko?

 • a Áno (1 bod)
 • b Nie (0 bodov)

Orientačné vyhodnotenie testu a vhodné produkty:

0-2 body – veľmi nízka alebo nulová závislosť:


3-4 body – nízka závislosť:
NiQuitin Clear 14 mg transdermálne náplasti (fáza 2)


5 bodov – stredná závislosť:
NiQuitin mini 4 mg lisované pastilky alebo
NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky alebo
NiQuitin Clear 21 mg transdermálne náplasti (fáza 1)


6-10 bodov – vysoká až veľmi vysoká závislosť:
NiQuitin mini 4 mg tvrdé pastilky alebo
NiQuitin Freshmint 4 mg liečivé žuvačky alebo
NiQuitin Clear 21 mg transdermálne náplasti (fáza 1) o
NiQuitin kombinovaná terapia

 

Čo urobiť s výsledkami testu?

Ak ste sa rozhodli PRESTAŤ FAJČIŤ OKAMŽITE, vyberte si ten správny produkt, ktorý vám vo vašom rozhodnutí pomôže. Vyskúšajte naše náplasti NiQuitin.

Rozhodli ste sa PRESTAŤ FAJČIŤ POSTUPNE? V tomto prípade vám budú dobrým pomocníkom pastilky alebo žuvačky NiQuitin.

Zdroje

Fagerström, K.O., Nicotine Tob Res, 2012

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Oznámením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viacerých informácií o bezpečnosti tohto prípravku. Ak sa u vás vyskytne podozrenie na ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, aj z takých, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nežiaduce účinky môžete oznamovať e-mailom na CSCICZSafety@perrigo.com na tejto adrese radi prijmeme aj akékoľvek otázky o tomto liečivom prípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List