Čo môžem očakávať?

Závislosť od tabaku je chronické a recidivujúce ochorenie, ktorého najčastejšou formou je fajčenie cigariet. Keď sa fajčiar rozhodne pre abstinenciu, môžu sa uňho objaviť určité fyzické a mentálne zmeny, ku ktorým dochádza v dôsledku nedostatku nikotínu.
Súbor týchto zmien sa označuje za abstinenčné príznaky. A práve z nich má väčšina fajčiarov, ktorí sa rozhodnú skončiť so svojou závislosťou, najväčší strach. Čo všetko môžete pri odvykaní očakávať a ako sa vyhnúť nepríjemným zmenám?

Áno, každého odvykajúceho fajčiara čaká nepríjemné a náročné obdobie. Väčšina abstinenčných príznakov však trvá len niekoľko týždňov či mesiacov a môžete ich zmierňovať.

K najčastejším zmenám, ku ktorým u vás pri odvykaní môže dôjsť a na ktoré by ste sa mali pripraviť, patrí:

01

Silné nutkanie fajčiť

02

Zlá nálada až depresia

03

Úzkosť, pocity napätia

04

Podráždenosť, zlosť, nespokojnosť

05

Neschopnosť odpočívať

06

Nesústredenosť

07

Poruchy spánku

08

Zvýšená chuť do jedla a priberanie

09

Zápcha

Výskyt, trvanie a intenzita uvedených príznakov môžu byť u každého človeka odlišné. Zabrániť týmto zmenám môžete užívaním vhodnej náhradnej nikotínovej terapie, ktorá môže tieto príznaky zmierniť alebo ktorým sa vďaka jej pomoci môžete vyhnúť úplne. Túto terapiu treba užívať dostatočne dlhý čas, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a nakoniec nad svojou závislosťou raz a navždy zvíťazili.

Zdroje

Králíková, E. a kol., „Sekněte s cigaretami než cigarety seknou s Vámi“, SLZT 2016

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Oznámením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viacerých informácií o bezpečnosti tohto prípravku. Ak sa u vás vyskytne podozrenie na ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, aj z takých, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nežiaduce účinky môžete oznamovať e-mailom na CSCICZSafety@perrigo.com na tejto adrese radi prijmeme aj akékoľvek otázky o tomto liečivom prípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List