Produkty NiQuitin sú liečivé prípravky určené na liečbu závislosti od fajčenia.

Fungujú na nahradzovaní nikotínu v tele, na ktorý sú fajčiari zvyknutí z cigariet a ktorý spôsobuje ich závislosť od fajčenia. Tento spôsob liečby sa nazýva nikotínová substitučná terapia (Nikotin Replacement Therapy, NRT).

Pomáhajú odvyknúť od fajčenia tým, že nahradia časť nikotínu, ktorý sa do tela dostáva z cigariet.

Takto prijatý nikotín zmierňuje abstinenčné príznaky, ktoré môžu fajčiari pociťovať pri snahe prestať fajčiť; sú to napríklad podráždenosť, zlosť, úzkosť, porucha koncentrácie a pod.

Nikotín tiež znižuje túžbu po cigarete a pomáha odolať pokušeniu fajčiť.

Cieľom liečby je úplné skončenie s fajčením.

Nikotínová substitučná terapia zdvojnásobí šancu prestať fajčiť.

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Oznámením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viacerých informácií o bezpečnosti tohto prípravku. Ak sa u vás vyskytne podozrenie na ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, aj z takých, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nežiaduce účinky môžete oznamovať e-mailom na CSCICZSafety@perrigo.com na tejto adrese radi prijmeme aj akékoľvek otázky o tomto liečivom prípravku.

Privacy Notice | Cookie Statement | Cookie List