Dieťa, ktoré fajčí, je nočnou morou azda každého rodiča. Veľmi dobre totiž vedia, že deti sa stanú závislými od cigarety skutočne rýchlo. Rovnako rýchlo sa rozhodnú aj vyskúšať prvú cigaretu. A čím skôr sa u nich fajčení rozvinie, tým horšie následky môže zanechať na ich zdravotnom stave. Inkriminovaný vek typický pre začiatok pravidelného fajčenia je 12 až 13 rokov. Dokonca bol zistený zhodný podiel (30 %) fajčiarov medzi pätnásťročnými ľuďmi a medzi dospelými. Z toho môžeme usudzovať, že ľudia, ktorí začnú fajčiť v ranom veku, často sa svojho zlozvyku nezbavia ani v dospelosti.

01

Aké faktory majú vplyv na fajčení?

Máme overených niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie dieťaťa, či začne fajčiť alebo nie. Ktoré sú to?

Vplyv vrstovníkov

Vrstovníci z partie, kamaráti, spolužiaci, oni sú najčastejším dôvodom, prečo tínedžeri okúsia prvú cigaretu. Hlavným motívom pocit spolupatričnosti a dôležitosti.

Fajčení dospelých

Dospelý ide dieťaťu príkladom, tak v dobrom ako v zlom zmysle slova. Len čo dieťa vidí, že dospelí (najčastejšie jeho rodič, prarodič) pred ním fajčia, má k cigarete oveľa bližšie. Týka sa to hlavne detí, ktorých rodičia tak robia doma alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Tabak potom tieto deti vnímajú ako normálne správanie a ako niečo, čo im dodá pocit dospelosti.

Zvládanie stresu

Aj deti a dospievajúci môžu siahnuť po cigarete z dôvodu pocitu nadmerného stresu, strachu a úzkosti. Nikotín, ktorý inhalujú, rýchlo aktivuje potrebné oblasti mozgu a vzbudí tak v dotyčnom dočasné pozitívne pocity pokoja a šťastia.

Reklama a médiá

Či sa nám to páči alebo nie, tabakové spoločnosti sa často orientujú na mládež. A keď už sa dieťa nedá zviklať reklamou mierenou priamo, môžu ho ovplyvniť filmoví hrdinovia. Herci, ktorí vo filme alebo v seriáli fajčia, nepriamo našepkávajú dieťaťu, aby si tiež zapálilo. Veľmi často sú totiž vnímaní ako vzor, ku ktorému sa dieťa snaží priblížiť a napodobňovať takéto správanie.

02

Pubertiak fajčí, čo robiť?

Absolútna väčšina pubertálnych fajčiarov sa domnieva, že prestane fajčiť, keď bude chcieť – až v dospelosti zväčša zistí, že to tak nie je. Je to ťažko liečiteľná skupina, fajčení si nespájajú ani s chorobu, ani s lekárom, chýba motivácia k liečbe a zväčša ani nevedia, kam sa obrátiť po pomoc.

Chce to fakty, fakty a zase fakty. Také ktoré zaujímajú adolescentov.

Fajčiari majú horší priebeh akné a je oveľa ťažšie zbaviť sa ho.

Fajčiari sa nevyhnú zápachu z úst, vlasov a z oblečenia.

Majú zažltnuté prsty alebo nechty.

Fajčení spôsobuje zadýchavanie, teda nižšiu aktivitu v športe a horšie výsledky.

Priebeh prípadných doterajších zdravotných ťažkostí či alergií sa fajčením rapídne zhoršuje.

Dôležitá je tiež pozitívna motivácia – za každý nefajčiarsky úspech treba dieťa pochváliť, odmeniť.

Ak, naopak, znovu začne fajčiť, prejavte sklamanie.

03

Čo teda robiť, keď vaše dieťa fajčí?

Ak si s dieťaťom neviete rady, pokojne ho vezmite do centra závislosti od tabaku. Odborníci sú vyškolení na komunikáciu a na liečenie závislosti od nikotínu aj u osôb mladších ako 18 rokov. Motivačný rozhovor mladého fajčiara s odborníkom zdvojnásobí pravdepodobnosť, že adolescent prestane fajčiť!

Môžete využiť špecializované príručky.

Obrátiť sa na špecializovaná Centra na odvykanie od fajčenia

Špecializované weby:

http://www.nekuratka.cz/info/kontakty

http://ec.europa.eu/health/index_cs.htm

Zdroje

http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/pro-rodice-a-skoly/deti-a-koureni-fakta/328-duvody-proc-deti-kouri-cigarety-fakta.html
Králíková, E. a kol., „Závislost na tabáku. Epidemiologie, prevence a léčba“, ADAMIRA, 2013
http://koureni.zdrave.cz/koureni-a-deti/

 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

 

Oznámením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viacerých informácií o bezpečnosti tohto prípravku. Ak sa u vás vyskytne podozrenie na ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, aj z takých, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nežiaduce účinky môžete oznamovať e-mailom na CSCICZSafety@perrigo.com na tejto adrese radi prijmeme aj akékoľvek otázky o tomto liečivom prípravku.