NiQuitin ZDVOJNÁSOBÍ ŠANCU PRESTAŤ FAJČIŤ*

NiQuitin Clear – transdermálna náplasť
NiQuitin mini – tvrdé pastilky
Niquitin Freshmint – liéčivé žuvačky

Potrebujete 24 hodinovú kontrolu
nad chuťou na cigaretu?

Potrebujete podporu pri náhlej
chuti na cigaretu?

Pretože každý má slobodu voľby.

Chcete prestať zo dňa na deň alebo znižovať počet cigariet postupne?

Ako veľmi ste závislí na cigaretách?

Aký produkt sa pre Vás najviac hodí?

*PARROTT S, GODFREY C, RAW M, et al Guidance for Commissioners on the Cost
Effectiveness of Smoking Cessation Interventions
Thorax 1998;53:S2-S37.

Novoročné predsavzatie prestať fajčiť

Môj príbeh, ako som prestal fajčiť

 
 
 
Omega Pharma
 

OMEGA PHARMA a.s.
Vídeňská 188/119 d
619 00 Brno - Dolní Heršpice
Česká republika

Oznámením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viacerých informácií o bezpečnosti tohto prípravku. Ak sa u vás vyskytne podozrenie na ktorýkoľvek z nežiaducich účinkov, aj z takých, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nežiaduce účinky môžete oznamovať e-mailom na safety@omega-pharma.cz na tejto adrese radi prijmeme aj akékoľvek otázky o tomto liečivom prípravku.